top of page

Referenssi: Espoon kolmen talon kokonaisuus

Kolme perhettä osti yhdessä tontin. Ensimmäisenä toimeksiantona oli jakaa tontti niin, että kaikille kolmelle tulisi mahdollisimman yhtäläiset rakentamispaikat. Tontti oli rinteessä ja autopaikkoja vaadittiin kaksi taloa kohden. Ajoliittymän sai järjestää vain lounaisnurkasta. Tämä johtaa väistämättä melko suureen liikennealueeseen. Halusimme kuitenkin, että talot eivät olisi rivissä vaan loisivat kylämäisemmän kokonaisuuden. Näin niihin saataisiin yksityisyyttä, kokonaisuus miellyttävämmäksi ja pihat sekä rakennukset asemoitua paremmin ilmansuuntiin ja rinteeseen nähden.

Rakennukset B ja C sijoittuvat tontin taka-alalle ja rakennus A:n sivusiipi ja autokatos rajaa tonttia tien suuntaan. Jokaisella talolla oli sama rakennusoikeus, kuitenkin perheillä oli poikkeavat toiveet huoneiden määrästä ja talojen muista ominaisuuksista. Rakennusoikeutta oli käytettävissä 146 k-m2 ja kahdella taloista oli toiveena neljä makuuhuonetta. Hankkeessa käytettiin hyväksi paljon rakennusoikeudesta vähennettäviä mahdollisuuksia. Välipohjien aukkoja, alle 1.6m korkeata huonetilaa sekä kellariksi luettavia teknisiä tiloja. Kattomuodoilla saatiin mahdolliseksi lasten makuuhuoneet. Vaikka muutaman huoneen nimellinen pinta-ala on vain pienin sallittu 7m2, ovat huoneet käytännössä tilavia ja jännittäviä kun alle 1.6 m korkea huonetila suurentaa niitä.

Kaksi taloista tuli puurakenteisina ja puuverhoiltuina ja yksi harkkorakenteisena.

MIKÄ

Kolmen talon kokonaisuus

MISSÄ

Espoo

MILLOIN

2023

bottom of page