top of page

RAKENNUSPROSESSI

Kokosin yhteen omakotitalon rakennuttamiseen liittyviä seikkoja. Usein asiakkaani ovat ensimmäistä taloaan rakentavia ja tämän vuoksi epävarmoja monista hankkeeseen liittyvistä toimenpiteistä. Tämän vuoksi monet asiat tulevat yllätyksenä, mikä voi nostaa kustannuksia tai viivyttää heidän aikatauluaan. Tämän kirjoituksen tarkoitus on auttaa hahmottamaan koko prosessia. On helpompaa toimia, kun on jonkinlainen kuva siitä, mitä on edessä. Perehtyneisyys helpottaa myös muiden projektin parissa työskentelevien osuutta ja näin ollen tehostaa työskentelyä. 

Huom. Useat seikat kirjoituksessa riippuvat asiakkaan hankkeen luonteesta ja kunnan tulkinnoista. Prosessin kuvaus ei ole täydellinen ja perustuu osittain omiin näkemyksiini ja kokemuksiini rakennuttamisesta. Se on tarkoitettu pääosin nykyisten ja potentiaalisten asiakkaitteni avuksi.

 

Rakennushankkeen prosessikaavio: Kuinka rakennan omakotitalon
Prosessikaavio

© Olli Enne

Yleiset vinkit

YLEISET VINKIT RAKENNUTTAMISEEN

 

- Varo asettamasta liian tiukkaa aikataulua, jolloin hankkeen pitäisi olla valmis. Aikataulut ovat ehdottomasti hyvästä, mutta vain silloin, jos ne ovat realistisia. Laadukkaan tuloksen aikaansaamiseksi aikataulut tulee laatia projektin luonteen mukaan eikä projektia tietyn aikataulun mukaan.

 

- Käytä aikaa työvaiheiden suunnitteluun ennakkoon. Määritä urakat huolella, kilpailuta ja vertaile.

Tee aina kirjallinen sopimus. Tarpeen mukaan, pyydä työstä tai materiaalista ennakkoon näyte.

 

- Varaa aina hätäbudjetti. Jos mutkia sattuisi tulemaan matkaan, on hyvä olla varautunut. Varaa 20% yli budjetin. Pyri laskemaan budjetti mahdollisimman tarkkaan jo aluksi ja seuraa sen kehittymistä läpi projektin.

 

- Vältä muuttamasta suunnitelmia, ellei ole äärimmäinen pakko. Muutokset voivat heijastua arvaamattomalla tavalla ja voivat nostaa kustannuksia. 

 

- Muista, että olet rakennuttaja ja viime kädessä vastuussa hankkeesta. Mikäli jotakin ongelmia ilmenisi, niihin tulisi puuttua heti ja ratkaisukeskeisellä asenteella.

- Ota paljon valokuvia hankkeen aikana. Siitä on hyötyä, jos joskus haluat muuttaa jotakin talossasi tai tontillasi. Siitä on hyötyä myös mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kuitenkin ennen kaikkea on palkitsevaa nähdä, kuinka asiat edistyvät. 

 

- Vieraile tontilla päivittäin, vaikka tilaisitkin "avaimet käteen" -konseptin. Varmista, että asiat ovat suojattu kunnolla, asiat edistyvät sovitusti ja turvallisuuteen on kiinnitetty riittävästi huomiota. 

 

- Rakentaminen on aina kolmen perusominaisuuden kanssa tasapainottelua: Aika, raha ja laatu. Yleensä näistä kaksi on helposti toteutettavissa yhteen. Laadusta ei tulisi koskaan tinkiä.

"Rakentaminen on aina kolmen perusominaisuuden kanssa tasapainottelua:

Aika, raha ja laatu."

- Suunnittelu ja työmaajohto kannattaa tilata tuntitöinä. Jos hankkeessa tulee ongelmia, haluat varmasti, että nämä henkilöt ovat motivoituneita ja helposti tavoitettavissa. Urakkana voi tilata hyviltä toimijoilta suhteellisen laajoja kokonaisuuksia.

- Ota hankkeeseesi osaavia ihmisiä, jotka voivat auttaa sinua. Pahimmillaan rakentaminen voi olla kaoottista ja uuvuttavaa. Parhaimmillaan se on palkitsevaa, jännittävää ja itsevarmuutta kohottavaa.

TONTIN HANKINTA

Kaikki alkaa unelmasta. Miksi haluat rakentaa omakotitalon? Omakotitalon rakentaminen on usein ihmisen suurin yksittäinen hankinta. On tärkeää, että siitä tulee juuri haluamasi kaltainen. Mitä tarkemmin unelma on määritelty, sitä helpompi sitä kohden on lähteä kulkemaan.

"Kaikki alkaa unelmasta - - lopulliseen rakentamiseen vaikuttavat tontin

fyysiset ominaisuudet ja määräykset."

Tontti määrittää minkälaisen rakennuksen tontille voi hankkia. Tontin rajoittavia seikkoja ovat tontin fyysiset ominaisuudet, kuten tila, kaltevuus, maaperä ja läheiset rakennukset. Fyysisten ominaisuuksien lisäksi, suunnitteilla olevaa rakennusta voi rajoittaa tälle asetetut määräykset. Määräyksiä on useasta eri lähteestä, on kansalliset lait, kaavaan kirjatut määräykset sekä kaupunkien rakennusjärjestykset. Tämän lisäksi välillä määräyksiä tulkitaan hyvin eri tavoilla kunnasta riippuen. Tämän vuoksi on olennaista, että arkkitehti osaa myös neuvotella hyvin puolestasi. Usein kaikki rakentamiseen liittyvät lait ja määräykset ovat löydettävissä Googlen hakukoneellakin.

"On olennaista, että arkkitehti osaa neuvotella puolestasi"

Yleensä vähimmilläänkin tonttia rajoittaa rakennusoikeuden määrä. Tämän lisäksi tontilla voidaan rajoittaa rakennuksien lukumäärää, korkeutta, kerrosten määrää, muotoa, väriä, materiaaleja ja jopa tyyliä. On hyvä tiedostaa näiden rajoitteiden vaikutus unelmaasi jo tonttia harkitessa.  

Rakentamista rajoittavat yleisimmät säädökset, jotka voivat vaikuttaa tontin rakennettavuuteen: 

 • Alle 4 metriä rajasta rakentaminen on harvinaista, siihen tarvitaan naapurin lupa. 

 • Rakennusten välinen paloetäisyys on 8 metriä. Sitä lähemmäksi saa rakentaa, mutta se vaatii palosuojausta. Jos kyseessä seinä, tämä ei maksa paljoa. Jos kyseessä ikkunat tai ovet, tämä voi nostaa hintaa merkittävästi. Paloetäisyydet riippuvat omistussuhteista (hallinnanjako/erillinen kiinteistö). Paloetäisyyksiin vaikuttaa myös rakennusten välissä olevat rakennelmat. 

 • Auton tulee mahtua kääntymään omalla tontilla. Tämä ei ole laki, mutta sitä yleensä edellytetään pk-seudulla. 

 • Ajoliittymien sijaintia ei voi aina itse päättää. 

 • Asuinhuoneen pääikkunan edessä tulee olla 8m avointa tilaa. Edessä olevan rakennuksen korkeus           vaikuttaa tähän. 

 • Jos tontilla on vanhoja rakennuksia, joille ei ole kirjattu kerrosalaa, nämä voidaan laskea kerrosalaan, kun tonttia rakennetaan. 

Vinkkini: Mikäli myyjä tulee olemaan naapurisi, tee kauppaan ehto, että kauppa purkautuu mikäli myyjä valittaa rakennusluvastanne. 

Tutustu huolella tontin mahdollisiin rasitteisiin. Rasite on pysyvä maankäyttömääräys, joka antaa toiselle kiinteistölle oikeuden käyttää toisen kiinteistön tilaa määrättyyn tarkoitukseen. 

BUDJETOINTI

Rakentamisen hinnan määrittäminen on vaikeaa. Rakennuksen sokkelin yläpuolisen hinnan voi laskea hyvinkin tarkkaan, mutta se vaatii paljon työtä. Tämän lisäksi on maaperään sekä eri tapoihin liittyvät epävarmuudet. Alustavia arvioita voit haravoida erilaisten laskureiden avulla. Esimerkiksi usealla pankilla on tällaisia. Nämä ovat hyvin suuntaa-antavia. 

Kilpailuttamisesta: Suuret yritykset eivät ole välttämättä sen turvallisempia

kuin pienet. Ne saattavat usein teettää töitä alihankintana,

jolloin työstä vastaa loppukädessä pieni yritys.

Urakoitsijat eivät usein laske kovinkaan tarkkaan pieniä urakoita. Esimerkkinä: Kun kysyin tarjouksia maatöihin ensimmäisessä rakennushankkeessani, saamieni tarjousten haitari oli 8000 - 60 000 euroa. Kilpailuttaminen siis kannattaa, mutta on tärkeä ymmärtää, että halvin on harvoin paras vaihtoehto. Suuremmat yritykset eivät ole välttämättä sen turvallisempia kuin pienet. Suuret käyttävät usein alihankintaa, jolloin työstä vastaa kuitenkin pieni yritys. Rakennusalalla suositusten arvo on suuri. Pyri löytämään hankkeeseen suositeltuja yrityksiä.   

Varo budjetoimasta liian optimistisesti. Yleensä rakennuttajilla on hyvin rahaa alussa. Sitten voikin käydä niin, että maatyöt menevät yli budjettiarvion ja lopuksi säästetään keittiöstä.

 

"Muista hätäbudjetti - Usein voi käydä niin, että rakennuttajilla on hyvin budjettia alussa, sitten maatyöt menevätkin yli arvion ja lopuksi säästetäänkin keittiöstä."

 

Mieti realistisesti mitä voit ja ehdit tehdä itse. Itse tekemällä rakentamisessa voi säästää merkittävästi, mutta se on raskasta työtä varsinkin, jos sen tekee päivätyön päälle. Siivous, maalaaminen, kilpailutus ja pihatyöt vielä voivat soveltua monelle.

 

TONTIN LOHKOMINEN JA HANKKEEN ALOITUS

Tontin voi ostaa joko valmiina kiinteistönä tai määräalana. Molemmissa tapauksissa täytyy tästä tehdä lainhuuto. Se on halpa toimenpide, mutta vie jokusen kuukauden. Mikäli ostat määräalan, täytyy myös tehdä kiinteistön muodostus ja tonttijaon muutos. Tämä ottaa helposti myös muutaman kuukauden. Kiinteistön muodostus tapahtuu Maanmittauslaitoksella, tonttijaon muutos puolestaan kaupungilla. Määräalan hyvänä puolena on se, että voit mahdollisesti neuvotella tontin myyjän kanssa tontin rajoista. 

Tontin ostosta muuttoon kuluu noin kaksi vuotta. Vuosi paperityöhön ja vuosi rakentamiseen. Tämä vaihtelee tietenkin suuresti eri hankkeiden kohdalla. Mutta ei kannata odottaa kovinkaan paljon nopeampaa aikataulua, ellet ole kokenut rakentaja. 

SUUNNITTELU

Suunnittelu alkaa unelman määrittelyllä. Arkkitehdin täytyy saada kiinni ajatuksestasi siitä, mitä haluat ja sovittaa se rajoittaviin määräyksiin ja ominaisuuksiin – sekä budjettiin. Yleensä aloitan hankkeen tonttivierailulla. Tämän yhteydessä käymme asiakkaan kanssa läpi unelmaa. Unelma muodostetaan ranskalaisiksi viivoiksi.

 

Pelkistettynä esimerkiksi näin: (Huom. tarjoan asiakkailleni muodostamani valmiin kyselykaavakkeen avuksi)

- Neljä makuuhuonetta. Makuuhuoneisiin aamuaurinko.

- Olohuone ja keittiö yhdessä. Korkea tila. Avaruus.

- Kuraeteinen lapsille.

- Saunaosasto, jossa poreamme.

- Työskentely tila, jossa oma rauha.

- Haluamme ehdottomasti, että xxxx.

- Emme halua missään nimessä, että xxxx.

- Tyylisuunnat ja materiaalit.

 

Näiden toiveiden pohjalta luon karkean luonnoksen. Luonnos on tulkinta unelmastasi. Usein luonnoksessa on jotain, mitä täytyy vielä muuttaa ja osa sellaista johon asiakas tykästyy erityisesti. Tämän pohjalta tehdään tarkennettu luonnos. Tämän luonnoksen kanssa käydään juttelemassa rakennusvalvonnassa ja kysymässä heidän kommentit luonnokseen. Tämän jälkeen alkaa lupakuvien tekeminen. Näissä luonnos saatetaan viralliseen formaattiin. Lupakuvavaiheessa on syytä ottaa huomioon jo rakentamiseen liittyvät seikat, kuten eri asioiden hintavaikutukset. Tämä vähentää jatkosuunnittelua ja muutoksien tarvetta.

"Arkkitehdin laatima luonnos on tulkinta asumisunelmastasi

sovitettuna vallitseviin määräyksiin ja rajoitteisiin"

RAKENNUSLUPA

 

Rakennuslupa jätetään sähköisesti. Kunnasta riippuen, joko lupapisteessä tai e-asioinnissa. Yleensä pääsuunnittelija tekee hakemuksen ja kutsuu sinut palveluun mukaan. Rakennusluvan liitteet ja formaatit vaihtelevat kunnittain, tässä kuitenkin listaus pääpiirteiltään. Liitteiden tilausta ja luontia voi tehdä myös itse. Yleensä kuitenkin asiakkaat päätyvät siihen, että pääsuunnittelija hankkii nämä. Rakennusvalvontojen yleinen toive on, että suunnittelijat ovat yhteydessä rakennusvalvontaan, ei rakennuttaja.

 

Lupahakemukseen liitetään tiedot rakennettavasta rakennuksesta. Kantavan rakenteen materiaali, tilavuus, pinta-alat, huoneiden lukumäärät, liittymiset verkostoihin ja arviot rakennusjätteen määrästä. Pääsuunnittelija täyttää tämän.

Yleisimmät tarvittavat liitteet (muitakin siis on): 

 • Liitoskohtalausunto HSY:ltä. Tämä on erittäin ruuhkainen ja pääsyy pientalohankkeiden viivästymiselle. Se on syytä laittaa jonoon jo luonnosvaiheessa.

 • Johto- ja kantakartta. Pääsuunnittelija hankkii kunnan palveluista. Karttapaketti hankitaan jo ennen suunnittelun aloitusta. 

 • Tonttikorkeusilmoitus. Kunnalta, pääsuunnittelija hakee tämän.

 • Pääpiirustukset, jotka pitävät sisällään: Asemapiirroksen, pohjapiirrokset, leikkaukset ja julkisivut. Pääsuunnittelija / arkkitehti tekee.

 

 • Mahdollisesti korttelijulkisivut. Ne ovat julkisivupiirustukset, joissa näytetään myös naapurit. Niissä rakennus suhteutetaan ympäristöönsä laaja-alaisemmin kuin julkisivuissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla nämä ovat yleinen vaatimus. Pääsuunnittelija tekee.

 

 • Pintavesisuunnitelma. Tässä näytetään kuinka pintavedet valuvat tontilla. Käytännössä tämä piirretään asemapiirroksen päälle veden virtaamista esittävinä viivoina. Pääsuunnittelija toteuttaa.

 • Maaperätutkimus / perustustapalausunto. Se toimii pohjana muille suunnitelmille. Siinä määritetään mm. millaiset perustukset rakennus tarvitsee, kallion syvyys, maaperän ominaisuudet ja voidaanko maaperään imeyttää pintavesiä. Tämä tilataan yksityiseltä toimijalta. Esim. Uudenmaan pohjatutkimus tai Tuusulan maaperätutkimus. Tilausajankohdan järkevyys riippuu tontista. Korkeuserot, tila ja maaperä vaikuttavat tähän. Joskus on hyvä olla talon sijainti jo tarkkaan tiedossa maaperätutkimusta tilattaessa. Joskus taas on hyvä tilata maaperätutkimus ja vaaitus ennen rakennusten sijoittelua. Pääsuunnittelija tai rakennuttaja tilaa. 

  

 • Äänieristysselvitys. Tämä vaihtelee tontti- ja kuntakohtaisesti. Tämä on uusi vaatimus ja sen tulkinta vaihtelee vielä kunnittain. Äänieristysselvityksen voi joissain tapauksissa tehdä arkkitehti /pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija tai rakennuttaja tilaa. 

 •  Energiaselvitys ja energiatodistus. Tämä tilataan erikseen yksityiseltä toimijalta. Pääsuunnittelija tai rakennuttaja tilaa. 

 • Naapureiden kuuleminen. Teidän tarvitsee kuulla naapurit. Naapureilla on oikeus sanoa mielipide suunnitelmista. Tämän voi tehdä joko itse tai kunta voi tehdä sen puolestanne – maksua vastaan. Kunta ilmoittaa, mitkä naapurit täytyy kuulla. Yleensä näitä on paljon enemmän kuin asiakas olettaa. 

"Kunta ilmoittaa, mitkä naapurit täytyy kuulla rakennuslupaa varten."

 • Suunnittelijoiden tutkintotodistukset ja referenssit. Jokainen suunnittelija lisää omansa. 

 • Valtakirja pääsuunnittelijalle. Valtakirjassa annetaan pääsuunnittelijalle oikeudet ajaa hanketta lupapisteessä. Rakennuttaja luo.

 

 • Lainhuutotodistus. Rakennuttaja hankkii. 

 • Kosteudenhallintaselvitys. Pääsuunnittelija, vastaava mestari tai rakennuttaja tekee.

 • Valokuvia tontilta. Rakennuttajan tai pääsuunnittelijan toimesta.

 

 • Mikäli rakennusluvan yhteydessä puretaan jotain vanhaa, siitä tarvitaan valokuvia liitteeksi sekä haitta-aine kartoitus. Pääsuunnittelija lisää. Kartoitus tilataan yksityiseltä toimijalta. 

 • Mikäli rakennusluvan yhteydessä tehdään esimerkiksi maalämpökaivo, siihen tarvitaan erillinen selvitys. Pääsuunnittelija tekee.

 • Mahdollisia lisäselvityksiä tai liitteitä. Esim. Äänieristys, esteettömyys, hulevedet, kaupunkikuvalliset seikat.

 • Hallinnanjaolla jaetuissa tonteissa: Hallinnanjakosopimus ja sen karttaliite. 

Joissain tapauksissa myös pääsuunnittelijan yhteenvetolomakkeet ja hankekohtaiset suunnitteluperusteet lomake.

 

 

Kun kaikki liitteet ja piirustukset ovat valmiit, voi luvan jättää sisään. Lupa kannattaa jättää sisään syksyllä, jos haluaa päästä keväällä rakentamaan. Rakennusvalvonnat ruuhkautuvat kevättalvesta pääkaupunkiseudulla. Tämän vuoksi mm. Espoo antaa 20% alennusta, jos lupa jätetään ennen ruuhkaa.

"Rakennusvalvonnat ruuhkautuvat kevättalvesta pääkaupunkiseudulla.

Tämän vuoksi kaupungit voivat antaa alennusta, jos lupa jätetään ennen ruuhkaa."

 

Kun lupa on jätetty sisään, siihen tulee automaattisesti eri instanssien lausunnot. Kuten esimerkiksi: katuhuolto, sähkölaitos jne. Rakennusluvan käsittelyaika vaihtelee. Joskus se menee muutamassa viikossa, joskus siihen menee 3kk.

 

Rakennuslupaa haettaessa ei välttämättä tarvitse olla muita suunnittelijoita tiedossa kuin arkkitehti / pääsuunnittelija sekä maaperätutkimuksen tekijä. Parempi kuitenkin olisi, jos muutkin suunnittelijat olisivat tiedossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin haastavimpia suunnittelukohtia päästäisiin ratkomaan jo hyvissä ajoin.  Hankkeesta riippuen, muita suunnittelijoita täytyy ottaa projektiin eri vaiheissa. Joskus riittää se, että muut suunnittelijat aloittavat työnsä, kun rakennuslupa jätetään sisään.

 

 

MUUT SUUNNITTELIJAT

- Rakennesuunnittelija. Suunnittelee ja laskee talon rakenteet ja perustukset arkkitehtikuvien sekä maaperätutkimuksen pohjalta.  

- LVI-suunnittelija. Suunnittelee rakennuksen lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät.  

- Sähkösuunnittelija. Suunnittelee rakennuksen sähköjärjestelmän.  

- Mahdollisesti myös ääniteknisen suunnittelija, geo-suunnittelija. Geo-suunnittelija mitoittaa maaperän tuennan tarpeen, sekä paalutuksen luokan. Äänitekninen suunnittelija tekee äänieristysselvityksen, mikäli rakennusvalvonta niin vaatii. Joissain tapauksissa arkkitehti tai rakennesuunnittelija voi tehdä tämän.

 

Ennen rakentamista suunnitelmien on syytä olla kaikilta osin valmiita ja pääsuunnittelijan tulee käydä suunnitelmat läpi ja varmistaa niiden yhteneväisyys. Jokainen suunnittelija vastaa omasta työstään, mutta pääsuunnittelija varmistaa suunnitelmien toimimisen keskenään. Suunnitteluun on hyvä varata riittävä aika.

 

 

RAKENNUTTAMINEN  – Tehdäkö itse vaiko tilata 'avaimet käteen' -konseptina?

Rakentamisen jakaminen urakoihin.

Rakentaa voi monella eri tavalla. Voit tilata talosi ”avaimet käteen”-konseptina talotoimittajilta, tai rakennuttaa tai jopa rakentaa kokonaan itse. Yleensä ratkaisu on jonkinlainen välimuoto. Rakentamisen vastuut jakautuvat hieman eritavoin eri vaihtoehdoissa. Kuitenkin aina päävastuu on hankkeeseen ryhtyvällä. Riippuen valitsemastanne toteutusmuodosta, myös suunnittelijoiden ja työmaajohdon / valvonnan määrä ja tarve vaihtelee. 

 

Rakentamisesta täytyy ilmoittaa tontilla ja työmaa täytyy rajata. Olen yleensä tehnyt tämän ilmoituksen. Sen voi tehdä itsekin. Rakennusluvan hyväksymisen jälkeen pidetään aloituskokous. Aloituskokouksessa on paikalla rakennuttajat, vastaava mestari, pääsuunnittelija ja rakennusvalvonnan edustaja. Myös kiinteistön vesi- ja viemäritöillä tulee olla aloituskokous. Käytännössä kuitenkin usein tämä on epävirallisempi tapahtuma. Sen voi yleensä pitää ilman rakennusvalvonnan läsnäoloa.

Ennen kunkin työvaiheen aloitusta rakennusvalvontaan täytyy toimittaa tämän työvaiheen piirustukset ja ne leimataan. Vain leimatuilla kuvilla saa rakentaa. Tämä suoritetaan Lupapisteen tai e-asioinnin kautta. Kunkin alan suunnittelija vastaa omien piirustusten leimaamisesta. Kaikki työpiirustukset eivät vaadi leimaa. Kunkin alan suunnittelijat tietävät, mitkä kuvat vaaditaan leimattavaksi.

 

TYÖNJOHTO    – Esittelyssä vastaava mestari sekä KVV- ja IV-vastaava 

Vastaava mestari / VTJ

Vastaavia mestareita on monenlaisia. On niitä, jotka tekevät lakisääteisen pakon, eli allekirjoittavat paperit ja ovat kokouksissa. Näitä saa suhteellisen halvalla. Sitten on vastaavia mestareita, jotka tekevät käytännössä rakennuttamisen puolestanne. Nämä puolestaan ovat hyvinkin tyyriitä palkata, koska vastuut ja työmäärä ovat suuria. On hyvä tiedostaa, kummanlaisen haluat tai tarvitset. Näiden kahden ääripään väliin luonnollisesti sijoittuu iso liuta erilaisia vastaavia mestareita. Mikäli tilaatte talonne talopakettina, on hyvä että vastaava mestari ei ole valmistajan valitsema. Vastaava mestari on pakollinen omakotitalohankkeessa. 

KVV/IV-VASTAAVA

KVV-vastaava vastaa rakennuksen vesi- ja viemäritöiden valvonnasta. Pientaloissa on hyvä, jos löydät putkimiehen, joka voi samalla urakoida ja valvoa hanketta. Rakennuksen KVV-työt jakautuvat rakennuksen sisä- ja ulkopuolisiin töihin. Henkilöstä riippuen sama henkilö voi mahdollisesti toimia molempina. IV-vastaava vastaa rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän töiden valvonnasta. Henkilöstä riippuen, tämä voi olla sama kuin KVV-vastaava. KVV/IV-vastaava on pakollinen omakotitalohankkeessa. 

Rakentamisen aikana pääsuunnittelijan rooli yleensä vähenee. Pääsuunnittelija tekee mahdollisia rakentamisaikaisia muutoksia (RAM), konsultoi suunnitelmissa, ja mahdollisesti tarkentaa suunnitelmia työpiirustuksin.

Rakentamisen aikana vastaava mestari valvoo työmaata, on yhteydessä rakennusvalvontaan ja tilaa katselmukset. Vastaava mestari myös arvioi töiden edistymistä ja voi tarvittaessa kirjoittaa tästä dokumentaatiota pankille. Jotkin pankit edellyttävät valmiusastetodistuksia pankkilainan maksatusta vastaan. Vastaava mestari myös ylläpitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa.

LIITTYMÄT

Vesi- ja viemäriliittymät. HSY:lle on maksettava liittymismaksu. Liittymismaksu määräytyy kerrosalan mukaan. Se porrastuu muutaman portaan mukaisesti hyvin jyrkkään. On hyvä huomioida, että tämän lisäksi tulee myös liitostyömaksu, joka pitää sisällään työt ja kaivot. Liitostyöt tilataan HSY:ltä. Montun kaivaminen on urakoitsijan työ. On hyvä huomioida, että mikäli liitostyö tehdään katualueella, tulisi kaivuutyön suorittajalla olla tähän tarvittavat henkilökohtaiset luvat. Mikäli työ suoritetaan katualueella, täytyy tästä myös ilmoittaa kunnalle. Kaivanto täytyy suojata tai sen yli pitää järjestää kulku kunnan vaatimusten mukaan. Kaivanto täytyy tukea tai luiskata ohjeiden mukaan sortumisten estämiseksi. HSY:n työpäällikkö tulee työn suorittamista edeltävänä päivänä tarkastamaan kaivannon. Vesi- ja viemäriliittymän ohella useilla alueilla on myös velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin. Tämän tilaus tehdään samalla kun vesi- ja viemäriliittymän tilaus. Liitostöitä ei ole välttämätöntä tilata samanaikaisesti maatöiden kanssa. Liitostöissä on hyvä olla urakkasopimus töitä suorittavan tahon kanssa. Vanhoilla alueilla putkia voi joskus olla vaikea löytää. Liitostyön tekee HSY. On hyvä ottaa valokuvia ennen tien pinnan rikkomista. Tie tulee kunnostaa vastaavaan tilaan kuin se oli ennen monttua. Tämänkin vuoksi, jos mahdollista, liitostyöt kannattaa tehdä oman tontin puolella. 

 

Sähköliittymä tilataan paikalliselta sähkölaitokselta. Työn suorittaa heidän hankkima alihankkija. Mikäli tilaat työmaasähkön, on hyvä tiedostaa sähkökaapelien työmaa-aikainen suojaamistarve ja sähkökaapin oikeaoppinen sijoitus. Näistä saa vinkkejä sähkölaitokselta. Hyvissä ajoin liittymän toteutusta tehdään sähköliittymästä sopimus.

KATSELMUKSET

Katselmusten määrä riippuu kunnasta. Mikäli rakennuttaja on antanut vastaavalle mestarille valtakirjan edustaa häntä katselmuksissa, ei rakennuttajan tarvitse olla paikalla. Katselmusta toimitettaessa tulee rakennuspaikalla olla rakennusvalvontaan toimitettujen, kyseiseen rakennusvaiheeseen liittyvien piirustusten ja asiakirjojen kaksoiskappaleet, tehdyt selvitykset ja mittaustulokset sekä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja.

Ennen rakentamista on tilattava kunnalta paikan merkitseminen. Tämä on maksullista ja hinnat vaihtelevat kunnittain merkittävästi. Kun rakennuslupa hyväksytään, siinä on kahden viikon valitusaika. Tänä aikana voi maatyöt aloittaa omalla riskillä. On hyvä huomioida, että joissakin tapauksissa esimerkiksi puiden kaataminen voi vaatia luvan.

 

- Pohjakatselmus. Joissain tapauksissa rakennusvalvonnan toimesta. Joissain tapauksissa maaperätutkimuksen suorittanut taho tulee tontille toteamaan, onko maaperä arvioidun kaltainen.

- Sijaintikatselmus. Tässä tarkistetaan rakennusvalvonnan toimesta, että perustukset ovat sijainniltaan, kooltaan ja koroiltaan suunnitelmien mukaiset. Tilataan perustusten valmistuttua. Yleensä rakennuksen korkoasema saa muuttua +-20cm saman rakennusluvan puitteissa.

- Rakennekatselmus. Kun rakennuksen kantavat rakenteet ovat näkyvissä. Monessa elementtirakenteisessa rakennuksessa tämä ei ole mahdollista. Paikalla tulee olla vastaavamestari ja rakennuttaja. Paalutuspöytäkirja, mikäli kohteessa käytetty paaluja.

Näiden jälkeen tulee vesi- viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus. 

KÄYTTÖÖNOTTO

- Vesi- viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus. Suoritetaan usein käyttöönottokatselmuksen yhteydessä. Paikalla tulee olla KVV-vastaava ja rakennuttaja. Tätä ennen laitteistot täytyy olla testattu, mitattu ja näistä tulee esittää dokumentit. Vähintään seuraavat:  

- Vesiputkisto täytyy olla testattu paineella. Dokumentti

- Ilmanvaihto täytyy olla säädetty ja testattu. Dokumentti

- Sähköjärjestelmä täytyy olla testattu. Dokumentti 

- Käyttöönottokatselmus. Tämä on katselmuksista merkittävin, sillä tämän jälkeen rakennuksessa saa asua. Kaiken ei tarvitse olla valmista, mutta rakennuksen pitää olla riittävän turvallinen asumiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään rakennusmääräysten täyttymiseen turvallisuuden osalta. Kaiteet, kulkuaukot, paloturvallisuus. 

Käyttöönottokatselmukseen täytyy olla mm: Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, vedeneristyspöytäkirja, CE-merkinnät rakentamiseen käytetyistä tuotteista, dokumentaatio aikaisemmista katselmuksista.

"Käyttöönottokatselmuksen jälkeen rakennuksessa saa asua."

- Loppukatselmus. Loppukatselmus pidetään joskus samalla kuin käyttöönottokatselmus. Loppukatselmuksessa kaikki lupakuviin merkityt asiat tulee olla tehtynä.        

                 

CE-merkintä ja tuotetiedot. Nykyään asuinrakennuksessa saa käyttää vain CE-merkittyjä tuotteita. Tavarantoimittajien tulee toimittaa tai mahdollistaa asiakkailleen saatavuuden CE-merkintätodistuksiin. Rakennusvalvonta voi vaatia näitä näytettäväksi. Yleensä näytettäväksi vaaditaan ainakin vesikalusteisteiden ja vedeneristeiden CE-merkinnät. Rakennuksessa käytetään parhaimmillaan satoja erilaisia osia, joten tämä voi olla mittavakin työ, mikäli rakennusvalvonta katsoo asiaa pilkulleen. Selvitä etukäteen kirjallisesti, mitä paikallinen rakennusvalvonta edellyttää. Ota tuotteista tiedot ja CE-merkinnät talteen kun ne saapuvat tontille. Yleensä tästä vastaa rakennuttaja tai vastaava mestari, mahdollisesti talotehdas. Käytännöt ja vaatimukset vaihtelevat merkittävästi. 

Rakennuksen käyttöopas. Rakennuksesta täytyy olla käyttö- ja huolto-opas. Tähän löytyy valmiita malleja, joita täydennetään. Yleensä tästä vastaa rakennuttaja tai vastaava mestari. Jotta käyttöoppaasta olisi käytännön hyötyä, olisi siihen hyvä lisätä valokuvia tärkeistä rakentamisen vaiheista, tärkeät mallitiedot teknisistä laitteista, käytettyjen maalien tiedot ja värikoodit. 

Mikäli et pidä loppukatselmusta käyttöönoton yhteydessä täytyy loppukatselmus pitää myöhemmin. Huom. pidä se, ennen kuin lupa vanhenee. 

Näin lopuksi: Vaikka informaation määrä on runsas, älä suinkaan lannistu! Vaikka rakennusprosessi voi vaikuttaa ensikertalaiselle paikoin monimutkaiselta ja vaativalta, se on kuitenkin hyvin hallittavissa. Suositeltavaa onkin teettää selvä kaavio projektista ja hankkia avuksi osaavia ammattilaisia, jotka kulkevat rinnallasi matkalla kohti unelmataloasi.

Onnea hankkeelle! 

Budjetointi
Rakennuslupa
Muut suunnittelijat
Rakennuttaminen
Työnjohto
Liittymät
Katselmukset
Käyttöönotto
Tontin hankinta
Tontin lohkoaminen
Suunnittelu

KYSY LISÄÄ

Tarvitsetko neuvoja? Vai etsitkö ideoita tai inspiraatiota?

bottom of page