top of page

HINNOITTELU

Pientalohankkeissa arkkitehti- ja pääsuunnittelun hinta muodostuu suurilta osin arkkitehdista riippumattomista seikoista. Tämän vuoksi teen töitä tuntiveloitteisesti. Tällöin te maksatte vain siitä mistä kuuluukin. 

Tuntiveloitus: 95 € / h + ALV. 24% = 117.8 € / h

Pääsuunnittelijana toimiminen, ARK suunnittelun yhteydessä:

500€ - 1000€ + ALV. Sekä siihen käytettävät tunnit, samalla tuntiveloituksella. Riippuen kohteesta ja toimenkuvasta. Suuremmat hankkeet erillisellä tarjouksella. 

Lisäksi: kopiokulut, kilometrikorvaukset, arkisto- ja karttamaksut.

Arkkitehdin hinnoittelu

Yleensä pientalon lupakuvat ja pääsuunnittelu maksavat noin 9000 - 10 000€ + ALV / kohde. Kustannukset kuitenkin vaihtelevat paljon hankekohtaisesti. Tunnit jakautuvat karkeasti kolmeen eri kategoriaan. 

Luonnokset. Työmäärä vaihetelee suuresti asiakkaasta ja tontista riippuen. 

Lupakuvien piirtäminen. Yleensä hyvin kiinteä osuus. Mikäli muutoksia ei tule kesken prosessia. 

Lupaprosessi. Työmäärä vaihtelee suuresti käsittelijästä, projektista ja kunnasta riippuen. 

Palvelut: 

Toimeksianto voi pitää sisällään vain yhden osa-alueen tai erilaisia kombinaatioita.  

-Luonnokset. Osa asiakkaista pyytää luonnokset talostaan arkkitehdilta ja tämän jälkeen kilpailuttavat suunnitelman talotehtailla.

-Lupapiirustukset 

-Pääsuunnittelu. Pitää sisällään aina kiinteän hinnan sekä tuntikorvauksen.  

-Työpiirustukset

-Viitesuunnitelmat. Kiinteä tarjous tai tuntitöinä 

-Pääsuunnittelun täydentävät piirustukset. Kuten esim. Hulevesipiirustukset ja korttelijulkisivut. Kiinteä tarjous tai tuntitöinä.

-Markkinointikuvat. Kiinteä tarjous tai tuntitöinä

-Pääsuunnittelijan tehtäviin liittyvä konsultointi. Neuvot, neuvottelu, kilpailutus, jne. Tuntitöinä. 

bottom of page